Hvad skal der til for at skabe mere tillid til medarbejderne, så de har frihed til at gøre “det rigtige i situationen” i mødet med borgere, brugeren eller kunden?

Og hvad vil være det første, virkningsfulde skridt?

Det er de to centrale spørgsmål i hverdagen tillidsreform, som Klosterholm lancerer den 3. oktober – præcis et år efter, at regeringen lagde op til en tillidsreform i den offentlige sektor.

Spørgsmålene bliver mere og mere aktuelle hver dag – i takt med, at udviklingen tilsyneladende går i den modsatte retning. Der bliver flere og flere regler og procedurer, der skal overholdes. Og dermed bliver der mindre og mindre tid til at udføre det egentlige arbejde med borgeren i centrum. Samtidig mindskes medarbejderens ret og pligt til selv at tænke sig om og finde frem til de løsninger, der passer bedst til situationen – og som er båret af sund fornuft og god dialog.

Og hverken den nuværende regerings løfter om en tillidsreform – eller den foregående regerings løfter om afbureaukratisering – er hidtil blevet til andet end pæne ord og gode hensigter.

Derfor er der brug for hverdagen tillidsreform – eller måske snarere tillidsrevolution!

En reform, der skabes og udvikles af de tusindvis af offentlige ledere og medarbejdere, som arbejder på de store velfærdsområder for børn, voksne, ældre, syge og handicappede. Og en reform, der især bygger på de gode fortællinger om, hvilken kvalitet, motivation og effektivitet der opstår, når vi bygger på tillid til den enkeltes engagement og dømmekraft.

Klosterholm har taget initiativet – men resultaterne afhænger af, at frontmedarbejdere og –ledere bidrager med deres bedste ideer og erfaringer til inspiration for andre.

Se mere på www.tillidsreform.dk og www.facebook.com/tillidsreform fra den 3. oktober – og giv dit besyv med!

Har du lyst til at bidrage med et blogindlæg? Så send mig en mail, så jeg kan oprette dig som bruger!