Velkommen v/Jesper Holm

Efter 24 spændende år som chef i skiftende kommuner skiftede jeg i 2012 spor – men ikke retning.

Jeg har nemlig stadig blikket rettet mod, hvordan vi udvikler endnu bedre offentlig velfærdsledelse.

Både som chef, underviser og censor har jeg gennem årene fået meget positiv energi af at være sammen med ledere og medarbejdere, som brænder for deres job og for at gøre en forskel for andre mennesker.

Det vil jeg blive ved med at understøtte – og i høj grad også lade mig berige af.

Klosterholm på facebook

 

Klosterholm

Efter 24 år som offentlig chef - heraf 9 år som kommunaldirektør - har jeg nu lyst til at prøve nye sider af mig selv. Og for mig er det oplagt at rette blikket mod udvikling af endnu bedre offentlig velfærdsledelse - jeg har simpelthen som chef og censor mødt så mange ledere i vækst og udvikling, som kun liiiige mangler det sidste lille støttende puf til for alvor at træde i karakter som SUPERLEDERE 🙂
Klosterholm
Klosterholm
Så nærmer et nyt semester sig - tak til Svend Brinkmann for dette bidrag til at blive klar igen 👍👍👍
Klosterholm
Klosterholm
Ganske enig 👍👍👍
Klosterholm
Klosterholm
Klosterholm
Monteton, Aquitaine, France
Det organisatoriske træ vokser stadig i Frankrig - og bemærk, at der også er nye skud på stammen 👍
Rigtig god sommer til jer alle 😎😎
Klosterholm
Klosterholm
Det mærkelige år 2020 sluttede arbejdsmæssigt med 10 eksamensdage i træk med ca 110 dygtige studerende - kunne ikke være bedre 👍👍👍
Også her har der siden marts været træning på stejle læringskurver og nye digitale platforme - bla. var det fantastisk at være en del af COK's overgang fra klasseværelset til Zoom i løbet af ganske få dage.
På trods af Corona blev det mit hidtil travleste og bedste år med Klosterholm siden starten i 2012 - så jeg kan kun være glad og taknemmelig 🎁🎁🎁
Glæder mig til 2021, der givetvis også (for jer og mig) bliver digitalt - forhåbentlig som et frit valg og i passende mix med mødet med mennesker ansigt til ansigt 🙏🙏🙏

Konsulentydelser

Med udgangspunkt i Klosterholms mission, vision og strategi tilbyder jeg bla. følgende ydelser:

Professionelle samtaler

Der kan fx være tale om:

  • Coaching – med udgangspunkt i min uddannelse som certificeret coach samt en systemisk, anerkendende coachingtilgang
  • Mentoring – med anvendelse af mine mange års erfaring med offentlig topledelse og herunder samspil med andre chefer/ledere
  • Sparring – som den udefrakommende ligeværdige samtalepartner, du kan vende dine egne mål, udfordringer og dilemmaer med

Undervisning

Jeg underviser i en bred vifte af emner inden for organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling – både i teori og praksis.

For mig er det vigtigt, at undervisningen er dialogbaseret – og at dialogen allerede starter, når vi planlægger, hvad der skal undervises i.

Temadage og organisationsudviklingsforløb

Jeg tilrettelægger og afvikler både enkeltstående temadage og sammenhængende organisations- udviklingsforløb, som understøtter det, I gerne vil med jeres organisation.

Det kan både handle om det indre liv (kommunikation, værdier, organisering osv.) og om relationerne til borgere, brugere og det store fællesskab.

Inspirations- og debatoplæg

Jeg tilbyder korterevarende inspirations- og debatoplæg om emner, der er aktuelle og relevante for jer.

Det kan både være teoretiske og praktiske emner – og jeg vil under alle omstændigheder søge at involvere jer i en dialog om, hvilke tanker der sættes i gang af mit oplæg.

Artikler, kronikker, anmeldelser osv.

Jeg har gennem årene skrevet rigtig meget – lige fra lærebøger til kronikker, debatindlæg og boganmeldelser. Og det vil jeg gerne fortsætte med, så kontakt mig, hvis du har en opgave eller en udfordring, jeg kan hjælpe med.

Det gælder også, hvis du har nogle strategidokumenter (personalepolitik, virksomhedsplan, værdigrundlag), som du gerne vil have gennem et kærligt-kritisk sprogligt eftersyn, så de måske kan komme til at fremstå endnu klarere eller skarpere. Vi lægger selvfølgelig den fornødne proces ind, hvis der er tale om andet og mere end bare sproglig finpudsning.

Generelt

Kontakt mig, hvis du vil høre mere eller har konkrete ønsker, jeg kan hjælpe dig med.