CURRICULUM VITAE

Joberfaring:

1/6 2017- Rejseleder his Mols Rejser, Jelling – indtil videre på ture til Polen, Skotland, Irland og Portugal
2012- Selvstændig – Klosterholm
2007-2012 Personale- og Organisationschef i Hedensted Kommune
2006-2007 Kommunaldirektør i (Ny) Varde Kommune
1998-2006 Kommunaldirektør i Helle Kommune
1992-1998 Vicekommunaldirektør i Give Kommune
1988-1992 Sekretariatsleder i Sallingsund Kommune

Uddannelse:

1983-1988 Cand.scient.pol. (Institut for Statskundskab, Århus Universitet)
2012 Transition Management Programme (forandringsledelse – AS3)
2011 Certificeret i Thomas Person Profil Analyse
2008 Certificeret Coach (NLP Europe)
2007 NLP Business Practitioner (NLP Europe)

Desuden en lang række kortere kurser, udviklingsforløb mv.

Undervisning:

2012- Ledelsesakademiet Lillebælt og COK: Diverse moduler på Diplom I Ledelse (DIL) og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) – se nærmere under ”Aktuelle opgaver
2003-2007 COK-Grenå: ”Politisk Ledelse” (sammen med professor Kurt Klaudi Klausen)
2002-2006 COK-Grenå: Instruktør på ”Kattegat Kommune” for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer

Desuden en lang række oplæg på konferencer mv. for fx KL, COK, kommuner mv.

Udvalgsarbejde og tillidsposter (udsnit):

2014- Medlem af repræsentantskabet for DJØF Privat og for DJØF
2013- Delegeret til JØP – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
2013-2017 Suppleant til Censorformandskabet for Diplomuddannelsen i Ledelse
2011-2012 Bestyrelsen for OHRC – Foreningen af Offentlige HR-Chefer
2009- Undervisningsministeriets certificeringspanel vedr. Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
2006-2007 Medlem af hovedbestyrelsen i KDF, Kommunaldirektørforeningen i Danmark
2004-2007 Involveret i Forum for Offentlig Topledelse, herunder tilblivelsen og udbredelsen af ”Kodeks for Offentlig Topledelse”.

 

 

Censorvirksomhed:

2009- Beskikket censor på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og Diplomuddannelse i Ledelse (DIL)
2000- Censor på Kommunom

Skribentvirksomhed (udsnit):

2013- Lærebog til ”Ledelse og Organisation” til brug på bla. Diplom I Ledelse (forventet udgivelse medio 2014)
2012- Lærebog til Kommunom: ”Personalepolitik – fra strategi til handling” (løbende ajourføring)
2009- Boganmelder i bladet Danske Kommuner
2001-2010 Lærebog til Kommunom: ”10 spørgsmål om kommunal administration og organisationsudvikling” (første udgave + løbende ajourføring)
2003 Artiklen ”Organisationsudvikling i Helle Kommune” i Svend Ole Madsen mfl. (red.): ”Fra organisation til organisering, Offentlig ledelse i smeltediglen”

Desuden en lang række artikler, kronikker mv. i tidsskrifter og andre medier, senest fx

”Nye tider – nye HR-dagsordener” (Personalechefen, oktober 2011)

– ”Tænk hvis vi ikke havde printere og kopimaskiner” (Danske Kommuner, januar 2012)